Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Hasvik kommune

Kontrollutvalget
i Hasvik kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Hasvik kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2015-2019)

  • Carina Prytz-Wallmann, leder - (SP) Permisjon ut perioden 2019.
  • Elisabeth H. Karlsen, nestleder - (H)
  • Hanne Nilssen, medlem - (AP)
  • Leidar Eilertsen, medlem - (AP)
  • Roy Mienna, medlem - (AP)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag

Hendelser i oktober 2019

  • Det er ingen planlagte hendelser i denne perioden.

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter