Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Karasjok kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Karasjok kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2023-2027)

MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

KL/SP/SL/SÀB

1. Berit Kirsten Sara (KL)

2. Hege Anita Joks (SP)

3. Anny Vigdis Sara (Sàb)

4. Egil Utsi (KL)

5. Klemet Ingolf Kildearm (Sàb)

AP/H/PU

1. Øyfrid Samuelsen (AP)

2. Anders Nils N. Utsi (PU)

3. Renathe Simonsen (AP)

4. Håkon Bysheim (H)

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

april 17, 2024