Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Kautokeino kommune

Kontrollutvalget
i Kautokeino kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Kautokeino kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2015-2019)

  • Berit Anne Sara Triumf, leder - (H/V)
  • Anne Marie A. Siri, nestleder
  • Ol Johan Gaup, medlem
  • Anders A. Gaup jr., medlem
  • Agnethe Eriksen, medlem
  • Nils Mathisen Gaup, varamedlem
  • Samuel P. Gaup, varamedlem
  • Nils Mathisen Gaup, varamedlem
  • Ann-Britt Eira Sara, varamedlem
  • Berit Anne Sara Eira, varamedlem

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Se somliste

november 13, 2019

Ingen planlagte hendelser i dag!

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter