Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no

Alta kontoret

jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Kontrollutvalget
i Kvalsund kommune

(Fra 1.1.2020 er Kvalsund og Hammerfest sammenslått til nye Hammerfest kommune)

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Kvalsund kommunes kontrollutvalg

for valgperiodeN (2015-2019)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag
mars 2021
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
mars 1, 2021 mars 2, 2021 mars 3, 2021 mars 4, 2021 mars 5, 2021 mars 6, 2021 mars 7, 2021
mars 8, 2021 mars 9, 2021 mars 10, 2021 mars 11, 2021 mars 12, 2021 mars 13, 2021 mars 14, 2021
mars 15, 2021 mars 16, 2021 mars 17, 2021 mars 18, 2021 mars 19, 2021 mars 20, 2021 mars 21, 2021
mars 22, 2021 mars 23, 2021 mars 24, 2021 mars 25, 2021 mars 26, 2021 mars 27, 2021 mars 28, 2021
mars 29, 2021 mars 30, 2021 mars 31, 2021 april 1, 2021 april 2, 2021 april 3, 2021 april 4, 2021