Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Loppa kommune

Kontrollutvalget
i Loppa kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Loppa kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2015-2019)

  • Berit Land, leder - (AP)
  • Thorbjørn Johnsen, nestleder - (H)
  • Geir Stensen, medlem - (SV)
  • Annfrid Slettvoll, varamedlem - (AP)
  • Elin Marie Olsen, varamedlem - (H)
  • Bjørnar Bårdsen, varamedlem - (SP)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Week of nov 4th
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
november 4, 2019 november 5, 2019 november 6, 2019 november 7, 2019 november 8, 2019 november 9, 2019 november 10, 2019

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter