Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no

Alta kontoret

jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Kopi av innkallingstekst til minikurs 18.12.19 kl.11.00-14.00 i epost den 3.12.2019 til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer

Last ned Forhåndsvis