Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no

Alta kontoret

jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

SAK 10-2019 VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISORS UAVHENGIGHET TIL KARASJOK KOMMUNE FOR REVISJONSÅRET 2019.docx

Last ned Forhåndsvis