Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no

Alta kontoret

jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Sak 17-2020 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON «SAKSBEHANDLING VED TILDELING AV INSTITUSJONSPLASS» JFR SAK 4-20 RETUR AV RAPPORT

Last ned Forhåndsvis