Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no

Alta kontoret

jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

SAK 4-2020 KONTROLLUTVALGETS RUTINER FOR OPPSTART OG GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONER OG ANDRE LIGNENDE UNDERSØKELSER

Last ned Forhåndsvis