Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Hasvik kommune

Kontrollutvalget
i Hasvik kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Hasvik kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

  • Terje Einan, leder - (H)
  • Gunnar Mauseth, nestleder - (AP)
  • Gerd Karlsen, medlem - (AP)
  • Harald Isaksen, medlem - (AP)
  • Karl Magnus Ø. Hast, medlem - (SP)

VARAMEDLEMMER

Arbeiderpartiet:

  • 1. Arve Nilsen
  • 2. Anette Hoel
  • 3. Per Hansen

Høyre:

  • Andreas Mikalsen

Senterpartiet:

  • Dagfinn Johansen

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Se somliste

februar 20, 2020

Ingen planlagte hendelser i dag!

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter