Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no

Alta kontoret

jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Kontrollutvalget
i Karasjok kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Karasjok kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

Senterpartiet/Karasjoklista:

Arbeiderpartiet/Sámeálbmot Bellodat/Høyre/Johttiidsámiid Listu:

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag
mai 2021
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
april 26, 2021 april 27, 2021 april 28, 2021 april 29, 2021 april 30, 2021 mai 1, 2021 mai 2, 2021
mai 3, 2021 mai 4, 2021 mai 5, 2021 mai 6, 2021 mai 7, 2021 mai 8, 2021 mai 9, 2021
mai 10, 2021 mai 11, 2021 mai 12, 2021 mai 13, 2021 mai 14, 2021 mai 15, 2021 mai 16, 2021
mai 17, 2021 mai 18, 2021 mai 19, 2021 mai 20, 2021 mai 21, 2021 mai 22, 2021 mai 23, 2021
mai 24, 2021 mai 25, 2021 mai 26, 2021 mai 27, 2021 mai 28, 2021 mai 29, 2021 mai 30, 2021
mai 31, 2021 juni 1, 2021 juni 2, 2021 juni 3, 2021 juni 4, 2021 juni 5, 2021 juni 6, 2021