Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Karasjok kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Karasjok kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2023-2027)

MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

KL/SP/SL/SÀB

1. Berit Kirsten Sara (KL)

2. Hege Anita Joks (SP)

3. Anny Vigdis Sara (Sàb)

4. Egil Utsi (KL)

5. Klemet Ingolf Kildearm (Sàb)

AP/H/PU

1. Øyfrid Samuelsen (AP)

2. Anders Nils N. Utsi (PU)

3. Renathe Simonsen (AP)

4. Håkon Bysheim (H)

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Hendelser i mai 2024

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
april 29, 2024
april 30, 2024
mai 1, 2024
mai 2, 2024
mai 3, 2024
mai 4, 2024
mai 5, 2024
mai 6, 2024
mai 7, 2024
mai 8, 2024
mai 9, 2024
mai 10, 2024
mai 11, 2024
mai 12, 2024
mai 13, 2024
mai 14, 2024
mai 15, 2024
mai 16, 2024
mai 17, 2024
mai 18, 2024
mai 19, 2024
mai 20, 2024
mai 21, 2024
mai 22, 2024
mai 23, 2024
mai 24, 2024
mai 25, 2024
mai 26, 2024
mai 27, 2024
mai 28, 2024
mai 29, 2024
mai 30, 2024
mai 31, 2024
juni 1, 2024
juni 2, 2024