Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Karasjok kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Karasjok kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

Senterpartiet/Karasjoklista:

Arbeiderpartiet/Sámeálbmot Bellodat/Høyre/Johttiidsámiid Listu:

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Hendelser i januar 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
desember 26, 2022 desember 27, 2022 desember 28, 2022 desember 29, 2022 desember 30, 2022 desember 31, 2022 januar 1, 2023
januar 2, 2023 januar 3, 2023 januar 4, 2023 januar 5, 2023 januar 6, 2023 januar 7, 2023 januar 8, 2023
januar 9, 2023 januar 10, 2023 januar 11, 2023 januar 12, 2023 januar 13, 2023 januar 14, 2023 januar 15, 2023
januar 16, 2023 januar 17, 2023 januar 18, 2023 januar 19, 2023 januar 20, 2023 januar 21, 2023 januar 22, 2023
januar 23, 2023 januar 24, 2023 januar 25, 2023 januar 26, 2023 januar 27, 2023 januar 28, 2023 januar 29, 2023
januar 30, 2023 januar 31, 2023 februar 1, 2023 februar 2, 2023 februar 3, 2023 februar 4, 2023 februar 5, 2023