Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Karasjok kommune

Kontrollutvalget
i Karasjok kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Karasjok kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

 • Roald Andreas Sandvik , leder - (SP)
 • Gunn Anita Skoglund Sara , nestleder - (SP)
 • Mathis Nilsen Eira, medlem - (KL)
 • Nytt medlem velges tidlig 2021
 • Marit Kirsten Anti Gaup, medlem - (AP)

VARAMEDLEMMER

Senterpartiet/Karasjoklista:

 • 1. Hege Anita Joks - (SP)
 • 2. Amund Peder Teigmo - (SP)
 • 3. Johannes Mattis Anti - (KL)
 • 4. Elen Marit Gaup - (KL)
 • 5. Berit Kirsten Sara - ()

Arbeiderpartiet/Sámeálbmot Bellodat/Høyre/Johttiidsámiid Listu:

 • 1. Anny Vigdis Sara - (SÁB)
 • 2. Øyfrid Balto Samuelsen - (AP)
 • 3. Eldbjørg Mathisen - (AP)
 • 4. Håkon Bysheim - (H)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag

Hendelser i januar 2021

 • Det er ingen planlagte hendelser i denne perioden.

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter