Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Karasjok kommune

Kontrollutvalget
i Karasjok kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Karasjok kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2015-2019)

 • Anne-Marit Eira Anti, leder - (SP/KrF)
 • Trond P. Biti, nestleder - (AP/SáB/H/JL)
 • Nils Rolf Johnsen, medlem - (SP/KrF)
 • Leif Petter Grønmo, medlem - (SP/KrF)
 • Jan Egil Høgden, medlem - (AP/SáB/H/JL)
 • Anders Nils Utsi, varamedlem - (SV/KrF))
 • Gudrun Balto, varamedlem - (SV/KrF)
 • Ruth Somby, varamedlem - (SV/KrF)
 • Anne Ranghild Balto, varamedlem - (SV/KrF)
 • Karen Utsi Sara, varamedlem - (AP/SáB/H/JL)
 • Svein Hansen, varamedlem - (AP/SáB/H/JL)
 • Eldbjørg Mathisen, varamedlem - (AP/SáB/H/JL)
 • Leif Balto, varamedlem - (AP/SáB/H/JL)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag

Hendelser i oktober 2019

 • Det er ingen planlagte hendelser i denne perioden.

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter