Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Kautokeino kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Kontrollutvalgets møter er som hovedregel fysiske møter, og åpne for offentligheten i henhold til lov og forskrift. For å følge eventuelle møter som avholdes som fjernmøter (Teams), se møtelink nedenfor under seksjonen for Dokumenter.

Personer i Kautokeino kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2023-2027)

MEDLEMMER

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Uke av mar 13th

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
mars 11, 2024
mars 12, 2024
mars 13, 2024
mars 14, 2024
mars 15, 2024
mars 16, 2024
mars 17, 2024