Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Kontrollutvalget
i Kvalsund kommune

(Fra 1.1.2020 er Kvalsund og Hammerfest sammenslått til nye Hammerfest kommune)

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Kvalsund kommunes kontrollutvalg

for valgperiodeN (2015-2019)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag
august 2022
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
august 1, 2022 august 2, 2022 august 3, 2022 august 4, 2022 august 5, 2022 august 6, 2022 august 7, 2022
august 8, 2022 august 9, 2022 august 10, 2022 august 11, 2022 august 12, 2022 august 13, 2022 august 14, 2022
august 15, 2022 august 16, 2022 august 17, 2022 august 18, 2022 august 19, 2022 august 20, 2022 august 21, 2022
august 22, 2022 august 23, 2022 august 24, 2022 august 25, 2022 august 26, 2022 august 27, 2022 august 28, 2022
august 29, 2022 august 30, 2022 august 31, 2022 september 1, 2022 september 2, 2022 september 3, 2022 september 4, 2022