Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Kvalsund kommune

(Fra 1.1.2020 er Kvalsund og Hammerfest sammenslått til nye Hammerfest kommune)

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Kvalsund kommunes kontrollutvalg

for valgperiodeN (2015-2019)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Hendelser i desember 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
november 27, 2023
november 28, 2023
november 29, 2023
november 30, 2023
desember 1, 2023
desember 2, 2023
desember 3, 2023
desember 4, 2023
desember 5, 2023
desember 6, 2023
desember 7, 2023
desember 8, 2023
desember 9, 2023
desember 10, 2023
desember 11, 2023
desember 12, 2023
desember 13, 2023
desember 14, 2023
desember 15, 2023
desember 16, 2023
desember 17, 2023
desember 18, 2023
desember 19, 2023
desember 20, 2023
desember 21, 2023
desember 22, 2023
desember 23, 2023
desember 24, 2023
desember 25, 2023
desember 26, 2023
desember 27, 2023
desember 28, 2023
desember 29, 2023
desember 30, 2023
desember 31, 2023