Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Loppa kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Loppa kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

VARAMEDLEMMER

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Hendelser i mars 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
februar 27, 2023 februar 28, 2023 mars 1, 2023 mars 2, 2023 mars 3, 2023 mars 4, 2023 mars 5, 2023
mars 6, 2023 mars 7, 2023 mars 8, 2023 mars 9, 2023 mars 10, 2023 mars 11, 2023 mars 12, 2023
mars 13, 2023 mars 14, 2023 mars 15, 2023 mars 16, 2023 mars 17, 2023 mars 18, 2023 mars 19, 2023
mars 20, 2023 mars 21, 2023 mars 22, 2023 mars 23, 2023 mars 24, 2023 mars 25, 2023 mars 26, 2023
mars 27, 2023 mars 28, 2023 mars 29, 2023 mars 30, 2023 mars 31, 2023 april 1, 2023 april 2, 2023