Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Loppa kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Loppa kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

VARAMEDLEMMER

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Hendelser i desember 2022

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
november 28, 2022 november 29, 2022 november 30, 2022 desember 1, 2022 desember 2, 2022 desember 3, 2022 desember 4, 2022
desember 5, 2022 desember 6, 2022 desember 7, 2022 desember 8, 2022 desember 9, 2022 desember 10, 2022 desember 11, 2022
desember 12, 2022 desember 13, 2022 desember 14, 2022 desember 15, 2022 desember 16, 2022 desember 17, 2022 desember 18, 2022
desember 19, 2022 desember 20, 2022 desember 21, 2022 desember 22, 2022 desember 23, 2022 desember 24, 2022 desember 25, 2022
desember 26, 2022 desember 27, 2022 desember 28, 2022 desember 29, 2022 desember 30, 2022 desember 31, 2022 januar 1, 2023