Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Loppa kommune

Kontrollutvalget
i Loppa kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Loppa kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2015-2019)

  • Berit Land, leder - (AP)
  • Thorbjørn Johnsen, nestleder - (H)
  • Geir Stensen, medlem - (SV)
  • Annfrid Slettvoll, varamedlem - (AP)
  • Elin Marie Olsen, varamedlem - (H)
  • Bjørnar Bårdsen, varamedlem - (SP)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Se somliste

november 13, 2019

Ingen planlagte hendelser i dag!

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter