Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Kontrollutvalget
i Måsøy kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Måsøy kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag
juni 2022
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
mai 30, 2022 mai 31, 2022 juni 1, 2022 juni 2, 2022 juni 3, 2022 juni 4, 2022 juni 5, 2022
juni 6, 2022 juni 7, 2022 juni 8, 2022 juni 9, 2022 juni 10, 2022 juni 11, 2022 juni 12, 2022
juni 13, 2022 juni 14, 2022 juni 15, 2022 juni 16, 2022 juni 17, 2022 juni 18, 2022 juni 19, 2022
juni 20, 2022 juni 21, 2022 juni 22, 2022 juni 23, 2022 juni 24, 2022 juni 25, 2022 juni 26, 2022
juni 27, 2022 juni 28, 2022 juni 29, 2022 juni 30, 2022 juli 1, 2022 juli 2, 2022 juli 3, 2022