Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Nordkapp kommune

Kontrollutvalget
i Nordkapp kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Nordkapp kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2015-2019)

  • Roger Hansen, leder - (AP)
  • Rolf-Arne Nicolaisen , nestleder - (SP)
  • Kjell-Vidar Forsberg , medlem - (SV)
  • Anne-Karin Hyværinen , medlem - (SV)
  • May Irene Strand Gerhardsen , medlem - (H)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag

Hendelser i desember 2019

  • Utvidet møte i kontrollutvalget i Nordkapp kommune (med innlagt "minikurs" kl. 1100-14.00) Behandlende møte settes kl. 14.00

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter