Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no

Alta kontoret

jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

SAK 13-2020 Måsøy kommunes årsregnskap og årsmelding 2019 - kontrollutvalgets uttalelse (korrigert saksfremlegg)

Last ned Forhåndsvis