Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no

Alta kontoret

jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

SAK 26-2020 og SAK 27-2020(VEDLEGG) Risiko- og vesentlighetsvurderinger - Alta kommune - Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Last ned Forhåndsvis